Body jednání EG

Pod pojmem "bod jednání EG" se rozumí konkrétně specifikované téma či úkol, který je zpracováván v rámci EG. Aktualní body jednání EG jsou: 

1/2015 - Přijmutí stanoviska a dopracování návrhu vyhlášky, která by měla nahradit vyhlášku č. 50/1978 Sb.
• bod navržen 20. 1. 2015 Mgr. Radkem Roušarem
• bod schválen na jednání EG dne 20. 1. 2015
• zpravodajem tohoto bodu byl zvolen Mgr. Radek Roušar (ESČ)

2/2015 - Příprava návrhu tezí pro zákon (a souvisejících prováděcích předpisů), který by měl nahradit zákon č. 174/1968 Sb.
• bod navržen 20. 1. 2015 Mgr. Radkem Roušarem
• bod schválen na jednání EG dne 20. 1. 2015
• zpravodajem tohoto bodu byl zvolen Ing. Jaroslav Ďoubalík (ESČ)


3/2015 - Problematika norem (pouze anglická znění, otázka nezávaznosti, otázka přejímání cizích norem bez návaznosti na české normy, …)
• bod navržen 20. 1. 2015 Ing. Jiřím Horákem
• bod schválen na jednání EG dne 20. 1. 2015
• zpravodajem tohoto bodu byl zvolen Ing. Jiří Horák (L.P.ELEKTRO s.r.o.)